Welkom bij

Wereldwinkel Laren en Eemnes

Bestuur Wereldwinkel Laren – Eemnes

Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen, te weten:

  • Hanny Meulenkamp, voorzitter
  • Betty van Dillen, secretaris
  • Winand van Hooff, penningmeester
  • Gemma Anink, algemeen lid
  • Edward Zwaan, algemeen lid

Verder worden de bestuursvergaderingen bijgewoond door de coördinatoren van de beide winkels, te weten Mary Nijhuis en Marian Springer.