Welkom bij

Wereldwinkel Laren en Eemnes

ANBI gegevens

Naam instelling

 Wereldwinkel Laren/Eemnes

RSIN

 8528.13.703.B.01

Vestigingsadres

 Brink 31, 1251KT in Laren en Zuidersingel 6, 3755AZ in Eemnes

Telefoonnummer

 06 51236316 voor Laren en 035 6935759 voor Eemnes

E-mail adres

 

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Laren/Eemnes bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Laren/Eemnes is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Laren/Eemnes vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

De WereldWinkel Laren en Eemnes wordt geheel bemenst door vrijwilligers. Zij zijn verantwoordelijk voor de inkoop, verkoop, management en administratie. Hier staat geen vergoeding tegenover. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Wereldwinkel Laren en Eemnes financiert haar activiteiten door middel van de marge op de verkoop van de Fair trade produkten, Verder worden bedrijven in de omgeving soms gevraagd om speciale zaken te sponsoren. Dit kan in natura zijn of in geld. Voor de financiering van de investeringen in de nieuwe winkel in Eemnes zijn andere wereldwinkels benaderd om een renteloze lening te verstrekken. 

Beheer van het vermogen

Wereldwinkel Laren en Eemnes heeft naast een lopende bankrekening een spaarrekening waar tijdelijk overtollige middelen op gestort worden. Deze worden weer aangewend voor de winkels indien die noodzakelijk is.

Besteding van het vermogen

Zie hier boven. Het geld dat Wereldwinkel Laren en Eemnes heeft, wordt besteed aan het verbeteren van de winkels en/of inkopen. Ondersteuning ontwikkelingsprojecten!

Samenstelling/Functies van het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen, te weten:

  • Hanny Meulenkamp, voorzitter
  • Betty van Dillen, secretaris
  • Winand van Hooff, penningmeester
  • Gemma Anink, algemeen lid
  • Edward Zwaan, algemeen lid

Verder worden de bestuursvergaderingen bijgewoond door de coördinatoren van de beide winkels, te weten Mary Nijhuis en Marian Springer.

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Laren en Eemnes heeft geen personeel in dienst maar werkt met medewerkers op vrijwillige basis. De Wereldwinkel stelt de medewerker in staat werkzaamheden te verrichten zonder dat hier betaling tegenover staat. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed. 

Verslag

Jaarverslag 2017

Financiële huishouding

Jaarrekening 2017